Vapensköld

Palmstierna vapen

”dem icke allenast att föra och bruka efterfölliande Wapn och Skiöldemärke, Nemnl. een Skiöld fördelt i Längden uthj twenne lijka deelar, hwaraf det högre fältet är af Gull, och deruthj står ett grönt Palmträä, det wänstra Fältet är blått uthj hwilket ligger een Bielke, med bandewijs stälte rutor af Sölwer, och rödt, hwar om annan fördelte, uthur Fälten opstijger öfre deelen af een Grijp uthaf Gull, sampt under densamma är en Stierna af samma Metall, ofwan på Skiölden står een öpen tornerhielm, hwaruthur opstijger öfre deelen af een Grijp, hållandes een grön Palmqwist i högra rahmen; Crantzen och Löfwerket är af Gull, Sölwer och blått, aldeles som sielfwa Wapnet med sine rätte och egentelige färgor här afmåhlat finnes; uthanock att hädan efter kalla och nämbna sig PALMSTIERNA; och således föra och bruka detta Nampn och ofwanbem:te Skiöldemärke och Wapn i alla Adelige och Ridderlige saker, handlingar och samqwemer såsom i Fält, Rustningar, Schermitzlar, tournerande, ringrännande, afmåhlningar, Insegel och begrafningar, såsom ock i alla andra occasioner i Skiämpt och Alfwar, till sin och dheras ähra, nödtorft och egen willia, lijka som andre Adelsmänn i Wårt Rijke dertill med niura alla dee privilegier, frij- och rettigheeter, som Adelen i Gemen gifne äre, eller härefter gifwas kunna, dock hwars och eens Stånd och willkohr efter privilegierne förbehållne.”

Ovan beskrivning av den Palmstiernska vapenskölden i det adelsbrev som utfärdades den 1 juli 1692 för ätten Palmstierna. Beskrivning av Adelsvapen kallas inom heraldiken, läran om sköldemärken, för blasonering.

Den Palmstiernska vapenskölden är kvadrerad och belagd med en hjärtsköld på vilken sköldemärket är avbildat.

Vapen och Sköldemärke
Vapensköld och sköldhållare

Hjärtsköld
Hjärtskölden är på längden kluven i två fält, det ena i guld och det andra i blått. Mot fältet i guld är avbildat ett grönt palmträd med uppryckta rötter. Det blå fältet är kluvet på bredden i två fält. Det övre fältet föreställer en uppstigande Grip i guld och det nedre en femuddig stjärna i guld. Mellan de båda fälten ligger en snedrutad och tvåradig bjälke i rött och silver.

Vapenskölden
Vapenskölden är indelad i fyra fält. Det övre vänstra fältet är samma som det nedre högra fältet. Fältet är rött och mot bakgrunden är två femuddiga stjärnor i silver ovan en sparre av silver åtföljd nedan av en kula i guld avbildade.

Det  övre högra fältet är samma som det nedre vänstra. Fältet är delat på bredden i två fält. Det övre fältet är blått med tre sexuddiga stjärnor i guld, varav två över en ställda. Det nedre fältet är guld med tre sammanflätade, gröna lagerkransar, två över en ställda.

Överst på huvudskölden är en stor friherrlig krona mellan två slutna hjälmar. Hjälmarna bär båda friherrliga kronor. Ur den högra hjälmens krona stiger en Grip upp hållande en grön palmkvist. Ur den vänstra hjälmens krona stiger en beväpnad arm upp hållande en grön lagerkrans.

Sköldhållare
Huvudskölden flankeras av två sköldhållare. Sköldhållaren till höger är ett lejon med guld i höger tass hållande ett svenskt standar, belagt med tre kronor av guld, två över en ställda. Sköldhållaren till vänster är en ängel av silver, i vänster hand hållande en fransk, blå dragonfana, belagd med tre liljor av silver, två över en ställda.
Sköldhållarna står på ett postament av silver.

Valspråk
Under skölden är Palmstiernas valspråk: ”Norma Patriae Salus”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s