Knut Henrik Palmstierna 1884-1962

Henrik började, efter genomgången krigsskola, sin mili-tära bana vid Smålands husarreg:te. Sedan han passerat krigs-högskolan blev han 1916 aspirant vid generalstaben där han befordrades till stabsadjutant och kapten för att 1927 bli rytt-mästare vid Livreg:tets husarer. Åren 1930-34 var han chef för ridskolan och blev påföljande år chef för Skånska Kavallerireg:tet och 1937 sekundchef vid Livreg:tets husarer. Henrik avslutade sin militära bana som befälhavare för Skövde försvarsområde. Han var sedemera organisationschef i livförsäkringsaktiebolaget Skåne. Nils Fredrik ägnade sina krafter åt flygvapnet där han vann snabb befordran. Vid tämligen unga år blev han överstelöjt-nant och avdelningschef vid försvarsstaben, senare chef för Svea flygkår, varefter han var överste vid försvarsstaben. Han befordrades sedemera till generalmajor och stabschef vid östra milostaben för att slutligen bli chef för militärhögskolan. Un-er många år hade han befattning som adjunt hos H. K. H. Hertigen av Halland.

Efter anställning som flygvärdinna vid SAS har Charlotte varit verksam utomlands bl. a. i London, New York och Tokyo. Hennes make Anders Wall torde ej behöva någon närmare presentation i detta sammanhang.

Den yngre brodern Hans är ingenjör. Han har bl. a. varit chef för industriavdelningen vid Sun Oil Svenska AB för att sedermera bilda H. Palmstierna AB, vars verkställande direk-tör han varit intill dess han drog sig tillbaka till privatlivet.

Henriks dotter Ulla är filosofie doktor. Hennes gradualav-handling handlade om författarinnan Edith Södergran. Hon gick ingick 1943 äktenskap med jur. kand. civilekonomen Knut I. H. Evers, som sedermera blev verkst. dir. i Scankraft.

Knut, som även är kapten i Älvsborgs reg:tes reserv, ventilerade för några år sedan vid Göteborgs universitets filosofiska fakultet en gradualavhandling och är sålunda filosofie doktor.


Knut Henrik (1884-1962), överste. Gift 1918 med Inger Fåhrmus (1899-1985)

 • Barn:
  • Nils Fredrik (1919-1990) generalmajor, gift 1945 m. Anna Louise Maria Cavalli, f. 1926
  • Barn:
   • Charlotte Marie, f. 1946; g. 2:o 1985 m. Karl Anders Wall, f. 1931, i hans 2:a gifte; med. dr.h.c., styrelseordf. i Beijer Industries AB m. fl., luxemburgsk generalkonsul.
   • Klas Henrik, f. 1949, restauratör, g. 1974-81 (m. grevinnan Ylva Catharina E.gilsd:r von Rosen)
   • Barn:
    • Henrika Sophie, f. 1974
    • Fredrika Louise, f. 1978
   • Carl Gustaf Evert, f. 1953, executive director, Goldman Sachs International Corp (Wimbedon). G. 1984 m. grevinnan Jeanette Ebba Adrienne Wachtmeister av Johannishus, f. 1957.
   • Barn:
    • Ann Louise Madeleine, f. 1986
    • Fredrik Jan Carl, f. 1988
    • Niklas Ted Nils Fredrik, 1990
  • Hans Henrik, f. 1920, ingenjör, gift 1:0 1952 m. Margareta Inger Louise Ståhle t 1957; 2:o 1967 m. Gerda Jensen fr. Danmark i hennes 2:a gifte, kanslist
  • Barn:
   • Måns Axel Hjalmar, f. 1953, civilekonom
   • Anna Louise, f. 1956, leg. sjuksköterska, barnmorska, g. 1987 m. Per Martin Bengtsson, f. 1954, leg. läkare.
   • Barn:
    • Karin Maria Louise, f. 1986
    • Petter Axel f. 1988
  • Ulla f. 1922. fil. mag., gift 1943 m. Knut Ivar Harald Evers, f. 1919, fil. dr, jur. kand., civilekonom, f.d. kapten i Älvsborgs reg:tes reserv.
  • Barn:
   • Bisse Gunilla Charlotte Evers, f. 1944, fil. kand., museiintendent vid Röhsska konstslöjdmuseet i Göteborg
   • Olga Inger Margareta von Böltzingslöwen, f. 1947, leg. tandläkare, övertandläkare för sjukhustandvården i Göteborg. G. 1947-82 (m. Fredrik W. G. von Billtzinglöwen)
   • Barn:
    • Peter Christofer Wulf, f. 1974
    • Johan Mikael Friedrich, f. 1976
   • Ulla Anne-Marie Evers*, f. 1955, ex. fr. journalist och bibliotekshögskola; bibliotekarie vid Falköpings stadsbibliotek. Gift m. Nils Olof Lindblad, f. 1947, rektor vid grundskolan i Vantofta
   • Barn:
    • Hanna Sofia Evers, f. 1980
    • Olof Mikael Evers, f. 1989
   • Knut Henrik Evers* f. 1955, civilekonom; vice VD i Program – artic Sweden AB: Karlstad. Gift m. Eva Elisabeth Jansson, f. 1960. Kamrer i Ring-Bingo AB i Karlstad.

*Tvillingar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s