Nils Otto Palmstierna 1871-1946

Nils Otto Palmstierna 1871-1946
Nils Otto Palmstierna 1871-1946

Efter studentexamen och militärutbildning blev Otto officer vid Wendes artillerireg:te där han 1905 befordrades till kapten. Han avgick ur aktiv tjänst i och med att han tillträdde befattningen som verkställande direktör i Östra Skånes Järnvägsaktiebolag, vilken befattning han uppehöll till 1928. Hans äldste son Carl blev 1923 fänrik vid Kronprinsens husar-reg:te. I samband med regementets indragning överfördes han 1927 som löjtnant till övergångsstat och blev senare rytt-mästare i reserven. Han genomgick utbildning i lantbruk och skogsskötsel. Vid sin morbrors, Jacob De la Gardie, bortgång ärvde Carl det stora godset Maltesholm i Skåne. Han hade redan 1929 blivit kammarjunkare och blev senare hovjägmäs-tare. Han intresserade sig bl. a. för skogsvård och var ordförande i Kristianstads läns skogsvårdsstyrelse. Han var även ordför-ande i Svenska Handelsbanken i Kristianstad och i Balsgårdsin-stitutet.

Mellansonen Hjalmar var nybliven löjtnant vid flottan, då han drabbades av en lunginflammation som ledde till en, mänskligt att döma, alltför tidig bortgång.


Nils Otto (1871-1946), Kapten, verkst. direktör Gift 1898 m. grevinnan Elisabeth (Essie) Charlotta Eleonora Dela Gardie (1878-1962).

 • Barn:
  • Carl Otto (1900-1966 godsägare, hovjägmästare. Gift 1929 m. friherrinnan Anne-Marie Aurore von Essen (1907-1992).

   Carl Otto Palmstierna1900-1966
   Carl Otto Palmstierna1900-1966
  • Barn:
   • Agneta (1931-1937)
   • Carl Jacob (1934-2013), ekon. dr.h.c., civilekonom, ordf. i tysk-svenska handelskammaren, f.d. koncernchef i SE-Banken, styrelseledamot i bl. a. Nordbanken (vice ordf.), äger tillsammans m. brodern Maltesholm i Skåne. Gift 1:o 1960-66 (m. grevinnan Anna Margaretha Hamilton). 2:o 1966-81 (m. Catharina Elisabeth von Knorring från Finland) i 4:o 1981 m. Annika Lucie Stigsdotter Masolle i hennes 2:a gifte f. 1938, Fru Palmstierna Masolle.
   • Barn 1:a äkt:
    • Hans Jacob Greger, f. 1962, arkitekt
   • Barn 2:a äkt:
    • Jacqueline Marie, f. 1970, student
    • Carl Henrik Jacob (1971-1972)
    • Varl Jacob Niclas, f. 1973, student
   • Christina Desiree f. 1942, fil. kand. leg. psykolog. G. 1966-91 (m. Jan Fredrik von Gerber, fil kand, intendent).
   • Barn:
    • Carl Wilhelm Didrik von Gerber, f. 1968.
    • Fredrik Tomas von Gerber, f. 1970
    • Henrik Tomas von Gerber, f. 1970
   • Carl Fredrik Otto, f. 1946, civilekonom, MBA, verkst. dir. i Schatållet AB. Gift 1981 m. grevinnan Sophie Clara Elisabeth Piper, f. 1946, leg. sjukgymnast. Äger Karlstorp i Skåne.
   • Barn:
    • Vanessa Christina, f. 1982
    • Louise Anne-Marie, f. 1984
  • Hjalmar Magusson (1902-1928) löjtnant vid flottan
  • Magnus Kule, f. 1909 f.d. tjänsteman hos AB Malmö Strumpfabrik. G. 1939 m. Ingrid Eleonora Edman, f. 1917.
  • Barn:
   • Nils Magnus, f. 1948 skötare. G. 1983 m. Kerstin Birgitta Björklund, f. 1949.
   • Barn:
    • Bina Sophie, f. 1984.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s