Nils Axel Hjalmar Palmstierna 1836-1909

Nils Axel Hjalmar Palmstierna 1836-1909
Nils Axel Hjalmar Palmstierna 1836-1909

Hjalmar utexaminerades vid Karlberg 1854 och blev då underlöjtnant vid Vendes artillerireg:te. Han gjorde en rask karriär med bl. a. tjänstgöring som dels lärare vid högre artilleriläroverket å Marieberg och vid krigshögskolan, dels artilleristabsofficer och dels sekreterare vid och ledamot av artillerikommitten. Redan 1873 blev han major och chef för artilleristaben. Efter några år som major och överstelöjtnant vid Göta artillerireg:te blev Hjalmar 1882 överste i armen samt påföljande år generalintendent och chefför armsförvaltningens intendentsdepartement. Redan 1865 hade Hjalmar påbörjat tjänstgöring vid de kungliga staberna som ordonnansofficer hos hertigen av Östergötland och 1869 adjutant hos densam-me. 1872 blev han adjutant hos konungen och 1885 över-adjutant. Generalmajor 1887. Han blev 1888 statsråd och chef för lantförsvarsdepartementet i Bildts ministär, där han med iver verkade för en då länge tilltänkt stor armsreform. Då ett av honom framlagt förslag föll avgick han 1892 och blev landshövding i Jönköpings län. Från detta ämbete avgick han 1906. Hjalmar var 1888-90 ledamot av riksdagens andra kammare och från 1900 av första kammaren. 1908 blev han ord-förande i riddarhusdirektionen. Hjalmar blev 1907 serafimer-riddare.

Den äldsta dottern Ellen blev, sedan hennes äktenskap upplösts, socialt och politiskt verksam, var en av initiativtagarna till Rädda Barnen och var sekreterare hos denna organisation och gjorde därvid insatser av bestånde värde. Hon engagerade sig även aktivt för kvinnlig rösträtt. Även Hjalmars dotterdotter Ebba Lilliecreutz har varit verksam på olika sätt inom Rädda Barnen såväl i Sverige som utomlands och var under ett antal år föreståndare för Inomeuropeisk Missions barnhem Strand i Reftele. Senare har hon varit vårdare av H. M. Konungens bildarkiv.


Nils Axel Hjalmar (1836-1909), generalmajor, landshövding, serafimerriddare. Gift 1868 m. Sofia Charlotta Wilhelmina Blomstedt (1845-1932).

 • Barn:
  • Eleonora (Ellen) Vilhelmina (1869-1941). Gift (1896-1911) med friherre Samuel Henrik Fabian Lilliecreutz (1866-1935) major, i hans 1:a gifte.
  • Nils Otto (1871-1946)
  • Nils Hjalmar (1875-1963)
  • Märta Sophia (1878-1976) gift 1903 m. friherre Henrik Salomon Georg Lilliencreutz (1844-1918) överstelöjtnant.
  • Barn:
   • Ebba Sophia Lilliencrantz, f. 1907, stiftsjungfru
  • Knut Henrik (1884-1962)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s