Nils Otto Magnus Palmstierna 1867-1938

Nils Otto Magnus ingick, liksom sin fader, vid livreg:tets husarer, som då var ett indelt regemente, där han blev under-löjtnant 1888. Åren 1894-95 var han elev vid Ultuna lant-bruksuniversitet. 1896-1906 arrenderade han Skenäs och övertog sistnämnda år godset efter moderns bortgång. Han blev löjtnant vid sitt regemente 1897 och ryttmästare i regementets reserv 1906. 1926 blev han stallmästare i Kungl. Maj:ts hov och hovstallmästare några år senare. Under första världskriget var han vid två tillfällen utsänd till Ryssland som Röda Korsdelegat i hungerkatastrofdrabbade områden.

Magnus ägnade sina krafter — förutom åt skötseln av av det stora godset — åt kommunala uppgifter inom Västra Vingåker, där han var fullmäktiges ordförande åtskilliga år, varjämte han alltsedan 1908 var ledamot av landstinget i Söder-manlands län. 1910 blev han ledamot av länets hushållnings-sällskaps förvaltningsutskott och var 1927-32 vice ordförande i sällskapet. Han var vidare under åtskilliga år fram till 1932 ordförande i Oppunda härads vägstyrelse. I Vingåkers sparbank blev han ordförande 1917. Senare blev han ledamot av Södermanlands Ensk. Banks styrelse och var ordförande i denna åren 1931-32. I landskommunernas förbund blev Magnus vice ordförande 1937. Han var också ordförande vid dess ombudsmöte 1938.

Anna Knutsons make Dag Knutson var läkare och under många år chef för medicinpolikliniken vid Karolinska sjuk-huset. Han nedlade ett framgångsrikt arbete på att organisera läkarna i Sveriges Läkarförbund och var i många år organisationens ordförande. Efter Dags pensionering köpte man det gamla Brahegodset Aranäs i Gränna landsförsamling, som Dag och Anna drev i mycket hög kultur och med gammaldags gäst-frihet mot fränder och vänner.

Brita utvecklade sin konstnärliga ådra och gjorde sig känd för utsökta miniatyrer. Hennes djupa religiositet tog sig även praktiska uttryck genom att hon aktivt stödde den svenska kyrkan i Lausanne, där hon och hennes man, Eric von Post, voro bosatta efter pensioneringen. Erics humanistiska och litterära bildning tog sig även uttryck i författarskap och diktning. Detta vittra par förskaffade sig anseende och vänskap i vida kretsar såväl här hemma som i de stater där de varit sta-tionerade.


Nils Otto Magnus (1867-1938) hovstallmästare, godsägare, ryttmästare. Gift 1898 m. grevinnan Märtha Augusta Eleonora Margaretha Bonde af Björnö (1874-1958).

 • Barn:
  • Anna Lovisa Eva Ottiliana, f. 1902. Gift 1936 m. Dag Knutsson i hans 2:a gifte (1898-1986) med. lic; f.d. ordf. i Sveriges Läkarförbund.
  • Barn:
   • Dag Johan Magnus (1938-1952), fil kand.
   • Marie-Louise (1947-1992). Gift (1974-1991 m. Richard Einar Mäntzing, lantbrukare)
   • Barn:
    • Richard och Johan Fredrik, tvillingar f. 1975
  • Carl Otto Henrik (1903-1927), major; godsägare
  • Brita Margaretha (1905-1984). Gift 1938 m. Claäs Eric Axelsson Thuröe von Post (1899-1990), ambassadör.
  • Barn:
  • Margaretha Ingeborg Adele, f. 1939. Gift 1:o ( m. Jan-Fredrik Högstedt, arkitekt SAR). Lärare vid TBV
  • Barn:
   • Chatarina, f. 1970
   • Carl Fredrik, f. 1972
  • Claës Axel Wilhelm Mauritz von Post, f. 1941, jur kand.. Chef för SE-Banken, New York. Gift 1967 m. Gunhilde Christina Rosenqvist, f. 1942, med. lic.
  • Barn:
   • Caroline Margaretha Helene, f. 1968
   • Christina Gabrielle, f. 1972
   • Rutger Claäs Axel, f. 1975
  • Märtha Catharina Ulrika, f. 1941, fil. kand. byrådir. vid Svenska Institutet. Gift 1977 m. Ernst Herman Mannheimer, f. 1933, i hans 2:a gifte, avd. dir. vid FMV:M
   • Therese Brita Catharina f. 1981
  • Nils Gustaf Fredrik f. 1909, civilingenjör, avdelnings-direktör vid FMV

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s