Germund Gottfried Leonard Palmstierna 1839-1927

Gottfrid valde officersyrket och blev efter officersexamen vid Karlberg sekundlöjtnant vid flottan med placering vid örlogsstationen Karlskrona, där han tillbragte allra största delen av sin tid som aktiv officer med tjänstgöring dels till sjöss och dels vid stationen och örlogsvarvet. Han blev 1891 kommendörkapten av första graden, erhöll avsked 1897 och var därefter sjörullföringsbefälhavare först i Malmö och där-efter i Stockholm.

Hans ende son Carl Kule bestämdes ävenledes för officers-banan och blev 1897 underlöjtnant vid Göta artillerirege-mente, där han 1911 befordrades till kapten. Redan 1918 övergick han till reserven för att återstoden av sitt liv ägna sig åt affärsverksamhet. 1930 blev han verkst. dir. för Svenska Torr-element AB, vilken befattning han innehade vid sitt i mars 1932 timade frånfälle.

Efter studentexamen vid Lundsbergs skola bedrev Carl Oswald studier i Uppsala, Lund och Göteborg och blev efter fullbordad tingstjänstgöring anställd vid marinförvaltningen. Efter omkring fyra år som högskolesekreterare vid Chalmers tekniska högskola och omkring fem år vid universitetskan-slersämbetet, blev han byrådirektör och chef för kansli- och personalavd. vid Karolinska sjukhuset, avdelningsdirektör där 1966 och tre år senare byråchef och chef för sjukhusets personalbyrå samt erhöll avsked 1973, varefter han under omkring sex år på deltid tjänstgjorde vid sjukhuset. Han har som sekreterare deltagit i ett antal statliga utredningar och medverkat vid organiserandet av medicinska högskolan i Göteborg (numera medicinska fakulteten där).

Den yngre brodern Nils blev likaledes student vid Lunds-bergs skola varefter han gick den militära banan och blev fänrik vid Skånska kavalleriregementet 1935. Efter genomgången krigshögskola och aspiranttjänstgöring vid försvarsstaben blev han kapten där. Efter trupptjänstgöring som ryttmästare blev han major vid Livreg:tets husarer och senare placerad som överstelöjtnant och chef för armslinjen vid militärhögskolan. 1960 anförtroddes han befattning som militär rådgivare hos Kejsaren av Etiopien och var därunder konstituerad brigad-general. Efter hemkomsten blev han chef för krigshistoriska avdelningen vid militärhögskolan och tjänstgjorde där även efter pensioneringen till sin död 1973.

Yngste brodern Christer har efter skol- och handelsutbildning innehaft olika befattningar vid industriella företag bl. a. Svenska Torrelement AB och AB Tudor samt under omkring tre år hos Lamco i Liberia.


Germund Gottfrid Leonard (1839-1927) kommendörkapten gift 1876 m. Sigrid Svedberg (1853-1948).

 • Barn:
  • Carl Kule (1877-1932), Kapten, verkst. dir. Gift 2:o m. Florence Alida Cecilia Willerding (1885-1962).
  • Barn:
   • Carl Oswald Theodor Kule (1907-2004). Jur. kand., f.d. byråchef. Gift 1:o (1934-1942 m. Gunvor Erwert (1910-1966)) och 3:o 1946 med Mary Miriam Hackzell från Finland, (1912-2010).
   • Barn i första giftet:
    • Görel Christina f. 1936. Jur. kand, f.d. ambassadsekr. Gift 1966 med greve Peter Rudolf Ernst Wolf Meraviglia-Crivelli, f. 1937. Dr. jur., direktör i Deutsche Amphibolinwerke (D a rmstadt).
    • Barn:
     • Alexander Ernst Carl Peter, f. 1968, stud. vid universitetet i Passau.
    • Carl Magnus Kule, f. 1940. Regionchef i Västsv. Handelskammaren. Kapten i flottans reserv. Gift 1:0 (1965-69 m. Marie-Louise Bahre), 2:o (1971-77 m. Helena Standertskjöld fr. Finland); 3:o med Ulla Elisabeth Erlandsdotter von Hofsten f. 1942
    • Barn i första giftet:
     • Anna Caroline Louise, f. 1968. Gift med Karl Birger Sandström.
    • Barn i andra giftet:
     • Christina Sophie Charlotte, f. 1973. Gift med Carl David Mitchell.
    • Barn i tredje giftet:
     • Ebba Terese Lizinka f. 1979
     • Carl Jakob Kule, f. 1981
   • Barn i tredje giftet
    • Jan Eric Kule, f. 1948, jur. kand. Departementsråd i UD. Gift 1975 med Elsebeth Sörensen från Danmark, f. 1948. Fil. kand., direktörsassistent i Sparbankernas bank.
   • Nils Gottfrid Kule (1913-1973) överstelöjtnant. Gift 1:o 1937 och 2:o 1949 med Susanne Maria Forslund (1916-1973)
   • Barn:
    • Helene Sigrid Florence Birgitta Maria f. 1941 fru Rosenblad. Gift 1973-1986 (m. Oskar Rurik Rosenblad i hans 2:a gifte)
    • Barn:
     • Petra Susanne Maria, f. 1973 student
     • Pia Maud Maria, f. 1979
    • Maud Elna Margaretha, f. 1943, sjuksköterska. Gift 1969 med Arend Jörgen Schaller f. 1943. Dr med. internist. s postmed., D.T.M.H. (Raisdorf, Schlesnig-Holstein)
    • Barn:
     • Thoste Carl Kule, f. 1970 student.
     • Kaj Christian f. 1972
     • Anja Susanne Helga, f. 1976
   • Ulf Christer Kule, f. 1920 f.d. industritjänsteman

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s