Erik Kule Palmstierna 1877-1959

Erik började sin bana som sjöofficer, underlöjtnant 1897 och kapten 1906, med placering i Karlskrona. Där förde sociala och ideella skäl in honom i kommunalpolitiken och han blev 1905 ledamot av stadsfullmäktige i den blekingska residensstaden. Efter avsked från aktiv stat och flyttning till Stockholm blev han 1908 ledamot av stadsfullmäktige där. Han invaldes samma år i riksdagens andra kammare som liberal men övergick 1910 till socialdemokratiska partiet som han representerade i nämnda kammare till 1920. I samband med flyttningen till Stockholm blev han sekreterare i Centralför-bundet för socialt arbete. 1908 tog Erik initiativet till Svenska stadsförbundet, som vars sekreterare han kvarstod till 1915. Inom riksdagen tog Erik initiativ till flera betydelsefulla kom-munala reformer m. m. Han blev 1916 riksgäldsfullmäktige samt var 1917-1920 sjöförsvarsminister i Edens ministär. Mars — oktober 1920 var Erik utrikesminister i Brantings för-sta regering och blev i samband med denna regerings avgång envoyéi London. Från denna tjänst förtidspensionerades han 1937. Han var under denna tid energiskt verksam för att främja de politiska och kulturella förbindelserna mellan Sverige och Storbrittanien och tog bl. a. initiativet till bildandet av Anglo-Swedish Literary Foundation. Under sin Londontid var Erik svensk delegat för Ålandsfrågans behandling i Nationernas Förbund samt åren 1937-38 delegat vid noninterventions-kommissionens förhandlingar. Efter avskedet bosatte Erik sig utanför Oxford men flyttade senare till Florens, där han avled 1959. Under sin svenska tid utgav Erik åtskilliga skrifter i politiska och ekonomiska frågor, 1950 ”Åtskilliga egenheter” (porträttskisser) samt fr. o. m. 1951 sina politiska dagboksan-teckningar under titlarna ”Ett brytningsskede”, ”Orostid 1914- 1916”, ”Orostid II, 1917-1919” samt ”Dagjämning” (1954) . Samtidigt skrivna med händelserna blev dessa anteckningar högt skattade av fackhistorikerna. Under senare år av London-tiden utgav Erik skrifter i metafysiska frågor. Eriks hustru Ebba var en god talare och under åren före 1921 verksam i striden för kvinnans politiska rösträtt.

Efter väl avlagd studentexamen påbörjade Carl Fredrik humanistiska studier i Uppsala, interfolierade med vistelser utomlands. 1926 kunde han avlägga fil. kand. examen med ämnena historia, romanska språk och statskunskap varefter han bedrev studier vid London School of Economics. Fil lic. examen i historia vid Stockholms högskola följdes den 5 mars 1932 av disputation för filosofe doktorsgrad på avhandlingen ”Sverige, Ryssland och England 1833-1855, kring november-traktatens förutsättningar”. Han har varit amanuens i riksarkivet och arkivarie vid marinstabens och, senare, försvarsstabens krigshistoriska avdelningar. Han var 1940 frivillig i Finlands vinterkrig och utnämndes 1951 till H.M. Konungens handse-kreterare och bibliotekarie. Under ett antal år var han sekre-terare i Stiftelsen San Michele (Capri). Carl Fredrik har be-drivit ett omfattande författarskap främst i historiska ämnen men även, sedan 1971, publicerat egna minnesböcker, varav den senaste volymen utkom 1976 under titeln ”Fjädern i min hand”. Han utgav 1945 under titeln ”Lågande längtan bara…” brev från sin syster Margareta de Seynes till familjen i Sverige. Omfattande bibliografier har utgivits till Carl Fredriks 70-och 80-årsdagar. Carl Fredriks hustru Elisabeth, i tjänst hos hertigparet av Halland, utnämndes 1991 till hovmarskalk och är den första kvinna som bär denna titel.


Erik Kule (1877-1959), politikere, statsråd, envoye. Gift 1899 med Ebba Margaretha Carlbeim-Gyilensköld (1877-1966).

 • Barn:
  • Edvard Erik Kule (1900-1983)
  • Bo Carl-Fredrik Kule f. 1903, fil. dr.. HM Konungens f.d. handsekreterare och bibliotikarie, gift 1959 m. Eva Elisabeth Margaretha Tham, f. 1917, hovmarskalk hos DO KK HH Hertigen och Hertiginnan av Halland.
  • Barn:
   • Louise Ebba Elisabeth Margaretha, f. 1960, jur. kand.
  • Margaretha Hanna Maria 11905-1942) gift 1930 m. Francois de Seynes (de Maysonnade) de Larlenque (1902-1972) i hans första gifte, bankman m.m., senare reformert präst.
  • Catherine de Seynes, f. 1930, skådespelerska, (Paris), gift m. Jean Bazaine, konstnär, målare.
  • Barn:
   • Jean Batiste de Seynes, f. 1957.
  • Anne de Seynes f. 1933, Paris, (gift m. Alexander Barbey, arkitekt).
  • Barn:
   •  Mathiew
   • Emanuelle
   •  Marie
  • Henri de Seynes, f. 1938, Paris, journalist.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s