Carl Otto Palmstierna 1790-1878

Carl Otto Palmstierna 1790-1878
Carl Otto Palmstierna 1790-1878
Carl Otto Palmstierna 1790-1878
Carl Otto Palmstierna 1790-1878

Carl Otto blev vid 13 års ålder (1803) kadett på Karlberg och sex år senare löjtnant vid Västgöta dragonreg:te. Som kapten vid Värmlands fältjägarreg:te deltog han liksom sin broder i slaget vid Leipzig. Båda tilldelades för sitt förhållande därvid guldmedaljen för tapperhet i fält. Året därpå tjänst-gjorde Carl Otto som stabsadjutant hos sin morbror Hans Henrik von Essen (fältmarskalk 1811 och 1814-1816 riks-ståthållare i Norge därefter riksmarskalk). Carl Otto avancerade 1824 till överstelöjtnant vid Västmanlands reg:te, 1828 till överste i generalstaben samt blev överste och chef för sist-nämnda regemente 1835.

Sociala och finanspolitiska frågor tilldrog sig tidigt Carl Ottos intresse. Vid 1823 och 1828 års riksdagar ingav han motioner om barnundervisningen på landsbygden och om ränteförenklingen m, m. Han uppmärksammades av Karl XIV Johan och utnämndes 1836 till landshövding i Östergötlands län och generaladjutant. Vid den stor-miga riksdagen 1840-41 var Carl Otto lantmarskalk. Carl Otto blev i oktober 1851 statsråd och chefför finansdepartementet, ett ämbete som han uppehöll till slutet av maj månad 1856. Om Carl Ottos insats som lantmarskalk blivit omstridd av poli-tiska meningsmotståndare har knappast delade meningar rått om hans verksamhet som chef för finansdepartementet. Under sin nära femåriga statsrådstid bidrog han verksamt till inför-ande av frimärken och telegraf samt det fortsatta anläggandet av j ärnvägar. Ny banklagstiftning tillkom under hans ämbetstid liksom förordning om skatteförenkling. Han var en flitig skrift-ställare och gjorde sina sista politiska insatser i striderna om representationsfrågan 1865-66. Carl Otto blev 1841 serafimerriddare.


 

Carl Otto (1790-1878), överste, landshövding, statsråd, serafimerriddare. Gift 1819 m. friherrinnan Lovisa Eleonora Rudbeck (1801-1858).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s